Wat gaan we doen?

Brugge wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met veertig procent procent reduceren als tussenstap naar een klimaatneutraal 2050. Om dit doel te bereiken, zijn heel veel acties noodzakelijk.  Deze concentreren we in zes resultaatgebieden. We zullen heel veel Brugse inwoners, ondernemers, denkers en doeners nodig hebben om in elk van deze resultaatgebieden vooruitgang te maken. Natuurlijk zal ook stad Brugge voor elk van deze resultaatgebieden het goede voorbeeld geven.

Gasloos verwarmen
Gezond verplaatsen
Brugse zonne- en windenergie
Duurzaam ondernemen
Lokale en duurzame voeding
Onze stad aanpassen aan de klimaatverandering (‘klimaatrobuust’ maken)

Een overzicht:

Gasloos verwarmen

 • CO2 neutraal en energiezuinig verwarmen: In Brugge willen we op termijn alle woningen en gebouwen gasloos verwarmen. Dit vraagt inspanningen van heel veel Bruggelingen;
 • Dit resultaatgebied bundelt acties rond:
  • Mijn woning / bedrijf / kantoor beter isoleren;
  • Kiezen voor een duurzame klimaatneutrale warmtebron zoals warmtepompen, geothermie (aardwarmte: Een verwarmingstechniek waarbij warmte aan de ondergrond wordt onttrokken), warmtenetten …
 • Gezond verplaatsen

  • De uitstoot van mijn vervoermiddel zo laag mogelijk houden:
   • Auto’s en vrachtwagens stoten veel CO2 uit. Het gebruik van fossiele brandstof moet afgebouwd worden en dat is mogelijk met alternatieve vervoermiddelen;
  • Dit resultaatgebied bundelt acties rond:
   • Zoveel mogelijk de (e)-fiets gebruiken en stimuleren;
   • Meer en elektrisch openbaar vervoer en taxi’s;
   • Overschakelen op elektrisch rijden of mijn (elektrische) auto delen met anderen.
 • Brugse zonne- en windenergie

  • De lokale productie van duurzame wind- of zonne-energie helpt om onze lokale CO2 voetafdruk te verminderen;
  • Dit resultaatgebied bundelt acties rond:
   • Meer lokale zonne-energie door zelf zonnepanelen te plaatsen of te participeren in zonneprojecten via burgercoöperaties;
   • Meer lokale windenergie voorzien.
 • Duurzaam ondernemen

  • Productieprocessen zijn vaak afhankelijk van fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen) en creëren veel onbruikbaar afval;
  • Dit resultaatgebied bundelt acties rond:
   • Mijn energieverbruik als bedrijf of organisatie zo CO2-neutraal mogelijk organiseren;
   • Mijn productieproces als bedrijf herdenken om zoveel mogelijk afval te vermijden of opnieuw te gebruiken (circulair werken).
 • Lokale en duurzame voeding

  • Voeding zorgt voor CO2-uitstoot, zowel de productie ervan als het vervoer;
  • Dit resultaatgebied bundelt acties rond:
   • Meer plantaardig en minder dierlijk voedsel eten (vooral lams- en rundsvlees vermijden);
   • Minder voedsel weggooien;
   • Meer lokale producten kopen om lokale productie te steunen en vervoersuitstoot te vermijden.
 • Onze stad aanpassen aan de klimaatverandering (‘klimaatrobuust’ maken)

  • De klimaatverandering is volop bezig en dat merkt iedereen: Meer droogteperiodes, meer neerslag en verhoogde overstromingsrisico’s;
  • Dit resultaatgebied bevat acties rond:
   • Klimaatadaptatie: Mijn huis, bedrijf, organisatie, buurt voorbereiden op meer droogte en meer hevige regenval;
   • De groene stad helpen realiseren door een of meerdere bomen te planten of je gevel te vergroenen;
   • Regenwater beter beheren door het op te vangen en te hergebruiken in toilet, tuin of voor onderhoud.