Maak deel uit van de Brugse Klimaatbende!

De Klimaatbende is een leuke bende van directieleden, leerkrachten, medewerkers van de stad Brugge en leerlingen. Ze gaan samen aan de slag in eigen school, maar dagen ook andere scholen uit om de klimaatverandering aan te pakken. Met de nodige ondersteuning en informatie van MOS (Milieuzorg Op School) leren ze hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden! 

De Brugse MOS-klimaatbende bestaat uit basisscholen die twee jaar samenwerken rond klimaat. Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS (milieuzorg op school). Het eerste jaar willen we de leerkrachten klimaatslimmer maken en zetten we vooral in op het sensibiliseren en informeren van de leerkrachten, zodat ze voldoende gewapend volgend schooljaar het thema klimaat kunnen aansnijden in de klas.

Lees hier meer over hun activiteiten

Interesse? Contacteer dan de dienst KliMiD klimaatenmilieu@brugge.be, +32 50 47 53 80 of Donald Dupon, MOS-begeleider basisonderwijs, MOS West-Vlaanderen, donald.dupon@west-vlaanderen.be,+32 50 40 32 66