Brugge trots op haar vijf nieuwe Duurzame helden

In kader van de Week van de Duurzame Gemeente heeft Stad Brugge vijf ambassadeurs aangeduid die zich elk op hun manier inzetten voor een meer duurzame samenleving. Alle ‘duurzame helden’ ontvingen uit handen van de duurzame helden van 2019, een award, handgemaakt door Brugs kunstenaar en ontwerper Yves Obyn.

Op 25 september, wordt de 5e verjaardag van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties gevierd. Die agenda bevat 17 ambitieuze doelstellingen, de zogenaamde 'sustainable development goals' (afgekort: SDG’s) die tegen 2030 streeft naar een wereld die komaf maakt met klimaatverandering, armoede en ongelijkheid. Met deze campagne wil Stad Brugge de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) onder de aandacht brengen en een concreet gezicht geven.

sdg's

Dat doen we door in de eerste plaats door zelf het goede voorbeeld te geven. Zo kreeg Stad Brugge als eerste stad in Vlaanderen een "Transparantie ID" van Forum Ethibel. Hiermee bevestigt de onafhankelijke organisatie dat Stad Brugge op een transparante manier over haar financieel beleid communiceert en waar mogelijk verduurzaamt.

Daarnaast roept Stad Brugge haar inwoners en bedrijven op zich te engageren voor de campagne ‘Zorgen voor morgen, begint vandaag’. Met deze campagne wil Brugge de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% reduceren als tussenstap naar een klimaatneutraal 2050. Iedereen kan op deze website tekenen voor het Brugge van de toekomst of zelf actie ondernemen die bijdraagt aan de doelstelling om in Brugge minder broeikasgassen uit te stoten.

Als er 1 ding is wat die SDG’s ons leren, dan is het dat de weg naar de ideale wereld niet alleen wordt bereikt. Net daarom is deze ‘week van de duurzame gemeente’ zo belangrijk. Als stad zijn we trots op de innovativiteit en inzet op vlak van duurzaamheid bij de Bruggelingen, want mede daardoor geven zij de SDG’s een lokaal gezicht.

De ‘Week van de Duurzame Gemeente’ is vooral gericht op de vele lokale ‘helden’ die een verdienstelijke rol opnemen in de realisatie van de SDG's.  

Ze worden gelinkt aan de hand van de 5 P's van de SDG's:

  • Inloophuis ‘t Sas (People - mens)
  • Soepcafé (Planet - planeet)
  • Handmade in Brugge (Prosperity - welvaart)
  • Het Huis (Peace - vrede)
  • House of Time (Partnership - partnerschap)

1. People: Inloophuis ‘t Sas

't sas
Inloophuis ’t Sas
 zet in op laagdrempelig onthaal, ontspanning, vormende activiteiten en praktische dienstverlening voor kwetsbare mensen met verminderde welzijnskansen. In volle coronatijd kwam het DNA van ’t Sas duidelijk naar voren: “Op het moment dat vele andere diensten sloten, hebben wij onze deuren meer open gezet. Zo bleven we 7/7 open voor dak-en thuislozen”, zegt Fabienne de Vis, projectleider van ’t Sas.

2. Planet: Soepcafé

soepcafe
Het Soepcafé
, bestaande uit enthousiaste vrijwilligers, haalt voedseloverschotten op bij buurtwinkels die ze omtoveren tot heerlijke soep en groentenschotels. Het soepcafé slaat de pollepel m.a.w. op de zwakke plek van ons consumptiegedrag: voedselverlies is natuur(energieverlies). Net die zwakke plek is hun drijfveer om nog meer in te zetten op duurzame voedselvoorziening en sociale cohesie, want dat is ook een belangrijk kenmerk van het Soepcafé.

3. Prosperity: Handmade in Brugge

handmade in brugge
Handmade in Brugge
 zet Brugge op de kaart als stad waar het ambachtelijke maken een toekomst krijgt. De organisatie geeft samen met haar makers een nieuw elan aan ‘duurzaam ondernemen’. Omdat ze de maatschappelijke tendensen goed aanvoelen, vastgrijpen en weten te integreren in hun werking. Omdat ze én ambacht én innovatie én creatief ondernemerschap met de beste zorgen voor onze planeet in praktijk weten te zetten. Een voorbeeld van hoe duurzame transitie begint.

4. Peace: Het Huis

het huis
Het Huis
 ontving onlangs de allereerste Brugse vredesprijs omwille van haar inzet voor contactherstel tussen (groot)ouders en (klein)kinderen. Het Huis slaagt erin om te timmeren aan ‘Kleine’ vrede binnen gezinssituaties die als ‘verloren’ worden bestempeld. Net dat kleine gebaar, maakt van deze organisatie een ‘grote’ duurzame held.

5. Partnership: House of Time

house of time
House of Time
 is letterlijk en figuurlijk een buitenbeentje. Een open groene plek in de stad die alle opties open laat voor ontmoeting, experiment, kruisbestuiving en creatie, alleen, met 2, met een bubbel of een heleboel mensen. De kracht van House of Time is dat het ruimte biedt aan de meest diverse partnerschappen, van sociaal cultureel of artistiek werk tot volwassenonderwijs, jongerenwelzijn en alle andere Brugse partners die niet onder een noemer te vatten zijn. Een van de projecten waar men momenteel samen met de groendienst van Stad Brugge en Handmade in Brugge aan werkt, is ‘Stadshout’, waarbij men van gevelde en omgewaaide bomen, handgemaakte objecten en tijdelijk meubilair maakt. 

 

Meer info