Beisbroek bos breidt uit met 24 hectare

Beisbroek bos breidt Stad Brugge gefaseerd uit in de komende drie jaren. De coronacrisis heeft Brugge aangetoond hoe belangrijk het is dat elke Bruggeling voldoende openbare natuur in de nabijheid heeft. Daarom zet de stad zowel in op nieuwe kleinere parken en natuurgebieden op wandelafstand, als op grotere domeinen waar we heen kunnen om te wandelen, te fietsen en te genieten. Bomen en bossen zijn vandaag oze parasols. In tijden van hitte bieden onze bossen verkoeling. 

De komende drie jaren zal er in totaal 24 hectare ingericht worden. Om de sfeer van rust en natuur te verhogen, voorziet Stad Brugge een geluidsbuffer langs de E40. Deze buffer zal een groene inkleding krijgen, zodat ook de visuele kwaliteit van Beisbroek verbetert. In plaats van voorbijrijdende wagens, zullen we in de toekomst groen en bomen zien.

Verder voorziet Stad Brugge een biodivers en landschappelijk gevarieerd geheel door deze boszone af te werken met heide en met bloeiende graslanden. Allerlei wilde dieren kunnen op deze locatie terecht. Het beheer van deze zones met gespecialiseerde rassen van schapen, maakt ze heel speciaal en attractief.

Stad Brugge maakt op dit ogenblik een gedetailleerd ontwerp op:

  1. De eerste zone die we inrichten omvat een westelijk deel van 6,7 hectare in de periode 2020-2021. In deze zone kunnen we al een deel van het ruiter- en mountainbikepad verplaatsen en wordt een eerste bosuitbreiding gerealiseerd via geboortebos.
  2. In 2022 komt 9,57 hectare in inrichting. Daar zal een tijdelijke inrichting gebeuren.
  3. Het sluitstuk volgt in 2023-2024 met de laatste 7,52 hectare. Op dat moment kan het ruiter- en mountainbikepad afgewerkt worden, net als de bufferzone. Vanaf de bufferzone gerealiseerd is, zullen de laatste delen bebost worden en vervolgens worden de heide- en graslandstroken ingericht.