Kom naar de infoavond van Het Pandschap over de sociale verhuur van je pand

Heb je een leegstaand, te renoveren of onderbenut pand? 
Laat de organisatie Het Pandschap je helpen. Dankzij hun formule van renoveren en sociaal verhuren hoef je je nergens meer zorgen over te maken. Het Pandschap staan in voor de renovatie, inclusief financiering, het beheer, het onderhoud én de verhuur van je pand. 

De manier van werken van Het Pandschap zorgt voor het ontzorgen van eigenaars én voor de sociale verhuring van gerenoveerde panden. Deze formule slaat aan in Gent en omstreken. Naar aanleiding van enkele krantenartikelen krijgt deze organisatie vele vragen uit gans Vlaanderen. Daarom wil Het Pandschap ook in Brugge bekijken of een Pandschap Brugge kan opgestart worden.

Kom naar het infomoment op woensdag 28 oktober
Op woensdag 28 oktober 2020 om 17 u. in buurthuis De Wissel (Duivenslagstraat 19) organiseert Het Pandschap een infomoment waarop je alles te weten komt over de manier van werken. Meld je aanwezigheid via guido.maertens@telenet.be.