Internationaal project Foodcities 2030: verduurzamen van maaltijdbereidingen voor Brugse senioren

Stad Brugge start samen met VIVES, Ruddersstove en Mintus een project op om de maaltijdbereidingen voor Brugse senioren te verduurzamen. Dit gebeurt binnen het internationale samenwerkingsverband Foodcities 2030, onder leiding van de Universiteit van Venetië en verschillende andere Europese steden en onderzoeksinstellingen.

Het doel van dit pilootproject is om zowel de organisaties die de maaltijden bereiden als de burger meer te betrekken. Het gaat over hun maaltijd en hun gezondheid. Daarom worden nieuwe mogelijkheden onderzocht, zowel in de bereiding van de maaltijd, als in de bezorging van de maaltijden door co-creatie. Uit de studie rond voedselverlies die we deden in de Brugse zorgsector, waar Ruddersstove en twee woonzorgcentra van Mintus aan deelnamen, bleek al dat de eetbeleving en betrokkenheid belangrijk zijn om voedselverspilling te voorkomen.

Foodcities 2030 geeft ons de opportuniteit om binnen groep Brugge in te zetten op duurzame maaltijdbereiding op maat van de doelgroep senioren. We worden begeleid door VIVES in het verduurzamen van de maaltijdbereiding binnen Ruddersstove, via een participatieve aanpak, in rechtstreekse interactie via Mintus met de doelgroep.”

Pilootproject Rudderstove

Ruddersstove, die instaat voor maaltijdbereidingen en organisator is van maaltijdbezorging, en Mintus, als afnemer van Ruddersstove,  testen binnen dit pilootproject de innovaties van VIVES uit.

Heel concreet gaat VIVES in het eerste jaar bekijken in welke mate maaltijdlevering aan huis rekening houdt met kwetsbare doelgroepen. We gaan op zoek naar methodieken om ook de kwetsbare doelgroepen een stem te geven als het over voeding gaat. Dit sluit ook aan bij de visie van Rudderstove en is een opportuniteit voor het verder uitrollen van onze duurzaamheidscriteria die werkt rond drie thema’s: ecologisch, economisch en sociale duurzaamheid

Internationaal partnerschap

Het is ook de bedoeling dat Stad Brugge als 'frontrunner' rond voedselstrategieën en het opzetten van een Food Lab haar ervaringen doorgeeft aan het internationale partnerschap. We hebben als Stad namelijk al veel expertise opgebouwd rond duurzame voeding via allerlei (internationale) projecten, acties en evenementen rond onze duurzame voedselstrategie Bruggesmaakt.

Terzelfdertijd zullen wij veel kunnen leren van de andere betrokken steden, die ook allerlei duurzame voedselacties opzetten”, zegt schepen Minou Esquenet.

Foodcities 2030 wordt volledig gesubsidieerd binnen het H2020 EU-subsidieprogramma: 'Empowering cities as agents of food system transformation'. Voor de groep Brugge is er een projectsubsidie van 255.200 euro toegekend. Het project loopt van 1 oktober 2020 tot 30 september 2024.

Foodcities2030 wil specifiek inzetten op acties die bijdragen aan stedelijke duurzame voedseldoelstellingen en het bevorderen van kennis en expertise bij andere steden om hierop in te zetten.

Verminderen van milieudruk

Het internationaal project Foodcities2030 ondersteunt een groep actieve Europese steden in hun voortrekkersrol van innovatieve voedselketens en -systemen. De partners voeren acties uit die gericht zijn op het verminderen van de milieudruk, het verbeteren van sociale gelijkheid en het bijdragen aan een betere gezondheid voor iedereen. Dit niet alleen voor de burgers in de stad, maar ook voor de omliggende steden/gemeenten in een stedelijk-landelijke omgeving.

Deelnemende steden in dit project: Bremerhaven (Duitsland), Brugge (België), Haarlem (Nederland), Iaşi (Roemenië), Murska Sobota (Slovenië), Quart de Poblet (Spanje), Seinäjoki (Finland) ), Velika Gorica (Kroatië), Vejle (Denemarken), Vicenza (Italië) en 2 regio's, Vidzeme (Letland) en Troodos (Cyprus).

Deze steden worden aangevuld met een groep van onderzoeksinstellingen met verschillende expertises rond duurzame voeding, participatie, data, project management, business development, landbouw. Inagro en  hogeschool Vives zijn Vlaamse expertisecentra die deelnemen aan het project.

Info: https://bruggesmaakt.brugge.be/

Info: H2020.
Info: Mintus.
Info: Ruddersstove.