Stad Brugge & Total lanceren de twee eerste publieke snellaadpalen voor elektrische voertuigen

Stad Brugge lanceert in een samenwerking met Total de twee eerste publieke snellaadpalen voor elektrische voertuigen. Ze bevinden zich op de randparkings Waggelwater en Coiseaukaai.

Steeds meer voertuigen worden uitgerust met een elektrische motor en dat is maar goed ook: de CO2 uitstoot van personenwagens en vrachtverkeer is in Brugge goed voor maar liefst één derde van de totale CO2-uitstoot.

De elektrische auto wordt het nieuwe normaal en daar moet ook Stad Brugge zich op voorbereiden, o.a. door een aangepaste laadinfrastructuur. In de energietransitie zijn elektrische wagens een must. Als stad willen we het gebruik ervan zo eenvoudig mogelijk maken, ook door het laden op veel verschillende plaatsen in onze stad aan te bieden

Al 60-tal publieke laadpunten

Je kunt vandaag terecht bij een 60-tal publieke laadpunten, die in samenwerking met Fluvius gerealiseerd werden en door Allego worden uitgebaat. Aan dit aanbod werden sinds kort twee publieke DC snellaadpunten toegevoegd, in samenwerking met Total. Ze zijn te vinden op de randparking Waggelwater en op de randparking Coiseaukaai. Een mooie samenwerking die aantoont dat we samen de transitie van fossiele brandstof naar elektrisch rijden kunnen waarmaken. Ook voor de luchtkwaliteit in onze stad betekent dit een enorme meerwaarde.

De voordelen van een snellaadpunt

Deze snellaadpunten werken met een zogenaamde DC-lader en hebben het grote voordeel dat je veel sneller dan bij een gewoon laadpunt je wagen van stroom kan voorzien. Het laden gebeurt aan 50 kW. De stroom voor 100 km wordt geladen in minder dan 20 minuten. Dit is zeer interessant voor gebruikers van 100% elektrische voertuigen zoals professionele gebruikers (bv. taxichauffeurs, beleveringsfirma’s, …).

Ook voor Bruggelingen en bezoekers zijn deze snellaadpunten voordelig om in een korte tijd toch voldoende bij te laden om een verplaatsing veilig en comfortabel verder te zetten”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Het aantal publieke laadpunten zal in de komende jaren verder uitgebreid worden. Hoe dat zal gebeuren en wie dat moet financieren moet nog verder uitgemaakt worden in overleg met de Vlaamse overheid. Alvast willen we in Brugge niet wachten om hierin mee het voortouw te nemen en zijn we blij dat ook de private markt mee instaat voor deze realisatie.

Scherpe prijzen

De snellaadpalen op deze beide randparkings werden gerealiseerd in samenwerking met TOTAL Belgium, die voor de investering en uitbating aan zeer scherpe prijzen instaat. De laadstations zijn 24/7 toegankelijk voor het publiek. Ze aanvaarden alle laadpassen én via een QR-code kan ook met kredietkaart worden geladen.
Dit project van Total Belgium ligt in lijn met de ambitie van de Groep Total om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Elektrische mobiliteit maakt deel uit van de belangrijkste pijlers waarop deze ambitie steunt. Tegen 2025 wil de Groep meer dan 150.000 laadpunten in gebruik stellen over heel Europa.

Bezoekers van onze parkeerplaatsen optimaal accommoderen

Met de snelle laadpalen gaan we de bezoekers van onze parkeerplaatsen optimaal gaan accommoderen. Brugge is een historische stad maar de stap naar elektrische wagen moeten we als overheid faciliteren. Daarom zetten we snellaadpalen -in 20 minuten tijd laad je op voor 100 kilometer- op het openbaar domein.
Veel mensen in de binnenstad hebben vaak geen garage en daarom is voor hen de overstap naar elektrisch moeilijk. Sommige mensen willen daarom niet in binnenstad wonen of haken af. Daarom moeten we op publiek domein en in de ondergrondse parkings inzetten op laadpalen en zeker op snelllaadpalen.

Naast deze publieke laadpunten zijn er natuurlijk ook nog semi-publieke laadstations waar men als particulier onder bepaalde voorwaarden terechtkan om stroom te laden.  

Meer info

1/ Meer info over de publieke laadpunten in Brugge 
2/ Een overzicht van alle laadpunten in België