Lancering campagne ‘Zorgen voor morgen begin(t) vandaag

Brugge wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met veertig procent reduceren als tussenstap naar een klimaatneutraal 2050. Dat wordt vastgelegd in het burgemeestersconvenant 2020-2030. Dit convenant is een Europees initiatief waarbij steden zich vrijwillig engageren om de lokale CO2-uitstoot te verminderen door de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Ook wij als Stad Brugge engageren ons in dit convenant.

Samen met alle Bruggelingen voor minder CO2

Het is belangrijk dat alle landen en alle steden werk maken van deze beperking van broeikasgassen. Brugge wil daarbij niet achterblijven. Stad Brugge maakt een plan op om die CO2-uitstoot te verlagen en hierbij hebben wij de steun van alle Bruggelingen nodig. Dit gaat van inwoners, bezoekers, ondernemers, bedrijven, over horeca, landbouwers, verenigingen, scholen, overheden, tot kennisinstellingen.

Je kan je steun geven door deze ambitie mee te ondertekenen. Je hoeft daarom niet te wachten tot morgen, want zorgen voor morgen begint vandaag. Je kan vandaag aan de slag om de uitstoot van broeikasgassen in Brugge te verminderen zodat we in 2050 in een klimaatneutrale stad kunnen wonen, leven en werken.

Om dit doel te bereiken, zijn heel veel acties noodzakelijk. Deze concentreren we in zes resultaatgebieden. We zullen heel veel Brugse inwoners, ondernemers, denkers en doeners nodig hebben om in elk van deze resultaatgebieden vooruitgang te maken. Natuurlijk zal ook stad Brugge voor elk van deze resultaatgebieden het goede voorbeeld geven.

Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag. Teken mee

De campagne en het traject van ‘Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag’ is hiermee van start gegaan. Er wordt ingezet op communicatie, sensibilisering, opbouw van een draagvlak, als op samenwerking en actiegerichtheid om op die manier efficiënt en effectief CO2 te reduceren in onze stad.

Het einddoel van dit traject is het klimaatplan 2020-2030 dat samen met heel wat Bruggelingen opgemaakt en uitgevoerd wordt.

Zorg mee voor morgen en teken voor de toekomst. Je bent niet alleen, heel veel Bruggelingen zorgen nu al mee voor het Brugge van morgen en dat worden er elke dag meer. Het ondertekenen van dit engagement verplicht je niet letterlijk tot iets, het tekenen is vooral een symbolische daad om hier zelf – en heel graag met de mensen uit jouw omgeving - mee aan de slag te gaan. Teken nu mee!

Alle verdere info over de campagne en het traject, lees je hier.

© VT Wonen.be