Deze Bruggelingen doen reeds mee!

Rik Goetinck, 63, Haven Zeebrugge

Hoe zorg jij voor morgen?

Als havenbestuur ondernemen we tal van projecten om de CO2 uitstoot te beperken en de transitie te maken naar een klimaatneutrale haven. We spelen een ondersteunende rol in het produceren van groene energie samen met de haventerminals en energieproducenten. Eind 2020 zullen er een 50-tal werkende windturbines in de haven zijn die groene energie voorzien voor zowel de terminals als gezinnen in de regio. We ondersteunen de scheepvaart in hun transitie naar propere energievormen. Er zijn walstroomvoorzieningen ter hoogte van de steiger in het Wielingendok en ter hoogte van de ligplaatsen van de sleepboten. Schepen kunnen zo hun motoren uitschakelen tijdens hun verblijf aan de kade. Zeebrugge speelt ook een sleutelrol in de bouw van een waterstoffabriek op basis van windenergie door Colruyt en Fluxys. Waterstof op basis van hernieuwbare energie is dé basis voor kansrijke alternatieve klimaatneutrale brandstoffen van de toekomst. Ook het havenbestuur zelf trekt zoveel mogelijk de kaart van de duurzaamheid. Via veilige fietsverbindingen in de haven en de Havenbus wordt het woon-werkverkeer duurzamer. Daarnaast zetten we in op energiezuinige toestellen en systemen in de kantoren.