Deze Bruggelingen doen reeds mee!

Colin Beheydt, 41, werknemer in Brugge

Hoe zorg jij voor morgen?

Zorgen voor morgen betekent voor mij zorgen voor de generaties die na ons komen. Dat is doen wat moet gedaan worden om er (mee) voor te zorgen dat ook zij, onze kinderen, kleinkinderen ..., nog kunnen genieten van al het moois dat onze planeet te bieden heeft. Dat doe ik op individueel niveau door thuis en op het werk andere keuzes te maken op het vlak van aankopen (lokaal), verplaatsingen (elektrische moto of openbaar vervoer) ..., maar ook op het niveau van onze organisatie (Stad en bij uitbreiding Groep Brugge) door er op veel vlakken naar te streven dat onze organisatie een voorbeeld-/ voortrekkersrol opneemt. Walk your talk is meer dan ooit aan de orde!